Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nameraných
Článek
    Extrapolácia nameraných hodnôt hydrofyzikálnych charakteristík pôdy v rámci daného pôdneho druhu