Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Namibie
Monografie
    Zhodnocení a posouzení surovin pro výrobu sklářského kmene na území Namibie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
Článek
    Kristall Galerie, Swakopmund, Namibie - stojí za návštěvu
    Nerostné suroviny Namibie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006