Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Národních
Monografie
    České Švýcarsko. Geologie národních parků České republiky
    Geologie národních parků České republiky - Krkonoše
    Nominační dokumentace k žádosti o členství do sítě Národních geoparků - Geopark Egeria, Česko - Bavorský geopark
    Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
Článek
    Geologie národních parků České republiky
    Požadavky na geologický průzkum v souvislosti s úkoly národních výborů v problematice životního prostředí
    Za jeskyněmi do našich národních parků