Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Near-endmember
Článek
    On the crystal-chemistry of a near-endmember triplite, Mn2+2(PO4)F, from the Codera Valley (Sondrio Province, Central Alps, Italy)