Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nelineární
Monografie
    Modelování nelineární semikoercivní úlohy nosníku na podloží
Článek
    Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus
    Nelineární modely visutých mostů