Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nestabilních
Monografie
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
Článek
    Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku