Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nižnom
Článek
    Prvé ložisko zeolitu v Československu : výsledky prieskumu klinoptiolitového tufu v Nižnom Hrabovci (východné Slovensko)