Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Novobansko-kľakovskej
Článek
    Rudná mineralizácia v oblasti novobansko-kľakovskej vulkanoputonickej zóny a jej vzťah k intruzívnym komplexom