Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nymburk
Monografie
    geologická mapa 13-14 Nymburk
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-141 Nymburk
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Nymburk 13-14, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Nymburk 13-14, 1 : 50 000
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13 - 141 Nymburk
Článek
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi. Holocene sediments of the Labe River between Nymburk and Tišice
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologické mapování na území listu Nymburk (13-14 Nyzmburk)
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury : (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi : (13-14 Nymburk)
    Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk
    Kvartérní sedimenty na území listu Nymburk (13-14 Nymburk)
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín)
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast) (13-14 Nymburk, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech (13-14 Nymburk)
    Nový druh křídové ústřice z lokality Plaňany u Kolína (13-14 Nymburk)
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Poznámky k taxonomii a výskytu ústřice Gryphaeostrea canaliculata (J. SOWERBY, 1813) na lokalitě Plaňany u Kolína (česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi (13-14 Nymburk)
    První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav
    Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příběžních sedimentech české křídové pánve (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav)
    Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe (13-14 Nymburk)
    Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky (13-14 Nymburk)