Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nýrsko
Monografie
    Mapa ložiskové ochrany - Plzeňský kraj; list Nýrsko 21-42, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Nýrsko 21-42, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 2142 Nýrsko