Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nýřan
Článek
    Hydrogeologická problematika pseudokrasových podzemních vod z opuštěných uhelných dolů v okolí Nýřan (karbon plzeňské pánve)
    Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany