Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Obratlovců
Monografie
    Historie obratlovců. Evoluce, fylogeneze, systém
    Srovnávací anatomie obratlovců
Článek
    Devonská invaze obratlovců na souš: Nejstarší obojživelníci
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve Stráni (Č.1504) v Kodě
    Pedběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Proměna pulce v žábu jako vzpomínka na devon : k čemu se hodí Historie obratlovců [Rozhovor ]
    Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Výzkum fosilních obratlovců v CHKO Český kras
    Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců