Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Obzory
Monografie
    Zborník referátov z odbornej konferencie s mezinárodou účasťou "GPS+GLONASS+GALILEO: nové obzory geodézie"