Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odberov
Článek
    Vplyv charakteristík prostredia na intenzity odberov vody z pôdy koreňmi rastlín