Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Olova
Monografie
    Kritické zátěže kadmia pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže olova pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže rtuti pro lesní ekosystémy ČR
    Mapa překročení kritických zátěží olova atmosférickou depozicí a opadem jehličí
    Obsah olova a zinku (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah olova v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Toxické a stopové prvky v přírodním prostředí: antropogenní ovlivnění geochemie arzénu, berylia a olova
    Třídy Igeo arsenu, chromu, olova a zinku v říčních sedimentech řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
Článek
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Chemické formy olova, kadmia, mědi a zinku v povrchových vodách jižních Čech
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Migrace olova v živitním prostředí
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Problematika druhotných kovonosných surovin ve výrobě olova
    Problematika stanovenia olova metodou AAS a OES ICP
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Stanovení mědi, zinku a olova v důlních vodách
    Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ
    Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami
    Umun-delgerskoje rudoprojavlenije olova
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Vistepit Mn5SnB2Si5O20 - novyj borosilikat marganca i olova
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)