Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Olší-Drahonín
Článek
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín