Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Orientace
Monografie
    Možnosti mělké seismiky při určování orientace puklinových systémů
Článek
    Čínské pyramidy. Jejich orientace vzhledem k pohybu magnetického pólu
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy (34-14 Mikulov)
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty)
    Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén? (03-14 Liberec)
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Orientace ústřic a diagonálního zvrstvení v křídových pískovcích u Telnice v severních Čechách
    Rentgenografické studium přednostní orientace kalcitu ve vrbenské sérii keprnicko-desenské jednotky
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování.
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)