Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Otavy
Článek
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)