Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Oteplování
Monografie
    Energie a globální oteplování. (Země v proměnách při opatřování energie), Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, Brno 2006
    Globální oteplování
    Globální oteplování Země : příčiny, průběh, důsledky, řešení. Brno : VUTIUM, c2008
Článek
    Město, pastva a oteplování
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Oteplování a fosilní záznam
    Solární oteplování
    Solární oteplování
    Vliv oteplování na chemismus vod šumavských jezer
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer