Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ovlivněného
Článek
    Matematické modelování vývoje poklesů povrchu ovlivněného dobýváním strmě uloženého, deskovitého rudného ložiska typu Rožná
    Nové metody prognózy poklesů povrchu, ovlivněného hlubinnou exploatací rudných žilných ložisek typu Rožná
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)
    Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím