Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Paleomeandru
Monografie
    Paleoekologický a palynologický výzkum paleomeandru řeky Moravy v Litovelském Pomoraví
Článek
    Palynologický výzkum aluviálních půd paleomeandrů Žitného ostrova (Slovensko)
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Předběžné výsledky paleobotanického výzkumu z aluviálních půd paleomeandrů Dudváhu a Dunaje (Slovensko)
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)