Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Paleontologii
Článek
    Mineralogické a petrologické metody v paleontologii
    PC generované 3-D modelování v paleontologii - výhody nové metodiky
    PC generované 3-D modelování v paleontologii - výhody nové metodiky
    Seminář "Pokroky v paleontologii" - Praha 1982
    Vedecká ilustrácia v paleontológii
    Význam profesora G.C. Laubeho pro českou a evropskou paleontologii