Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Památce
Monografie
    Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby
    Reussové z Bíliny: památce velkých přírodovědců
Článek
    K památce RNDr. Odolena Kodyma, CSc.
    Památce RNDr. Jana Dudy
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)