Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Paratethydy
Článek
    Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
    Nové poznatky k vývoji neogénu centrální Paratethydy
    Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy
    Výsledky systematické revize myctophidů (mimo rod Diaphus) centrální Paratethydy
    Význam hlubokovodních makrouridů ve spodním badenu centrální Paratethydy