Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Patro
Článek
    Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro