Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Päťročnici
Článek
    Možnosti vyššieho využívania nerudných surovín V SSR v 7. päťročnici
    Problematika vodných zdrojov v štátnom pláne základného výskumu v 7. päťročnici