Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pelitická
Článek
    Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)