Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Petrofyzikálnych
Článek
    Aplikácia petrofyzikálnych rovníc Ellanského pri spracování karotážnych údajov na mikropočítači