Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pleistocénneho
Článek
    Niektoré aspekty pleistocénneho zalednenia kráľovohoľských Tatier
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho