Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plenární
Článek
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace