Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plošných
Monografie
    Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
Článek
    Konštrukcia ružicových diagramov plošných prvkov na osobnom počítači
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod