Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plyn
Monografie
    Břidlicový plyn. Energetická revoluce?
Článek
    * Lidstvo šlape zároveň na plyn i na brzdu - aerosoly a oteplení : S čistším ovzduším se svět otepluje rychleji. Skleníkové plyny totiž planetu oteplují, ale aerosoly ochlazují
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska
    Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
    Průzkum na ropu a plyn ve velkých hloubkách ČSSR
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Ropa a zemní plyn v Africe
    Schovaný plyn : podzemní zásobníky zemního plynu
    Stav realizace a prognózy velmi hlubokého vrtání na ropu a zemní plyn na území SSR
    Technicko-technologická a ekonomická problematika geologicko-průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Úspěšnost konverze PZP Lobodice ze svítiplynu na zemní plyn
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v ČSSR v letech 1978-1986 a jejich další perspektivy
    Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii
    Zkapalněný zemní plyn z Indonésie
Seriál
    Ropa, uhlie, plyn a petrochémia
    Zemní (zemný) plyn a nafta
    Zemní (zemný) plyn a nafta. č. 1
    Zemní (zemný) plyn a nafta. č. 3
    Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely