Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podczas
Monografie
    XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Jeziorowskie, 6-10.09.2010
Článek
    Zapis izotopowy zmian srodowiskovych podczas depozycji gipsów badenskich w Kobeřicach kolo Opawy
    Zarys paleomorfologii obszaru Polski podczas zlodowacen skandynawskich