Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podložek
Monografie
    ČSN ISO 10059-1 Žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Stanovení pevnosti v tlaku za studena. Část 1: Rozhodčí zkouška bez podložek