Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podmienkach
Článek
    Československé rudné baníctvo v podmienkach trhového mechanizmu
    Hydrogeologická funkcia puklinovo-pórového prostredia neovulkanitov v podmienkach dlhodobej exploatácie
    K-Ar radiačný systém v geologických podmienkach
    Mechanizmus pretvárania hornín počvy - činitel obmezujúci použitie mechanizovaných výstuží v extrémnych podmienkách treťohorných ložísk
    Migrácia elementov v metamorfných podmienkach
    Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát
    Nové metodiky určovania napäťovo-deformačných stavov v horskom masíve v podmienkách hlbinných baní VJH RBMZ