Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podunajské
Článek
    Chemismus vápníku energeticky využívaných termálních vod v oblasti podunajské nížiny
    Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
    Spodně sarmatské mechovky z brakických sedimentů severní části Podunajské pánve (Dubová, Slovensko