Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pokrač.18
Článek
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.18