Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pokračovanie
Článek
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov