Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Polarizovateľnosti
Článek
    Zmeny rezistivity a polarizovateľnosti neovulkanických hornín v dôsledku ich alterácie