Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Poledové
Článek
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Moravský kras a jeho přínos k poznání poledové doby
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (I)
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (II)
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV. Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Vývoj přírodních poměrů návrší Bašta u Hlubočep v poledové době