Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Poltár-Drahy
Článek
    Technologické zhodnotenie ložísk tehliarskych surovin Trenčianska Turná, Poltár-Drahy a Nadlice-Livinské Opatovce na výrobu pálenej krytiny