Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Popelnatosti
Článek
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Vlhkost a zdánlivá hustota hnědého uhlí jako funkce hloubky uložení a popelnatosti