Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Povodiach
Článek
    Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku