Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Povodních
Monografie
    Geologické změny v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
    Rozšířená cestovní zpráva - prověření stavu lokalit v oblasti vltavské kaskády vytipovaných po povodních v srpnu 2002 v rámci akcí řešených pod č.j. 441/232/2002. Část a, b
    Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
Článek
    Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních