Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Požárů
Monografie
    Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
Článek
    Ke stoletému výročí požáru v dole Marie v Příbrami r.1892
    Likvidace záparu a požáru odvalu dolu Stachanov
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Numerické simulace šíření požáru v důlních chodbách
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje