Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Praha-Beroun
Monografie
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Posouzení podélných geologických profilů pro tunelovou stavbu Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Zpráva o výsledcích geologického průzkumu. Tunel Praha-Beroun