Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Predmetamorfný
Článek
    Predmetamorfný charakter hornín kohútskej zóny veporika