Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prednášok
Monografie
    Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch
    Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch
    Bioklimatológie a životné prostredie. Zborník prednášok
    Tunely 98. 1. Medzinárodná výstava a sympózium podzemných objektov. Zborník prednášok
    VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Zborník prednášok 10.sekcia:Stavebné materiály
    Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991
    Zborník prednášok 13. sympózia o algoritmoch ALGORITMY 95
    Zborník prednášok Baníctvo, geológia a životné prostredie v Európskej únii
    Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží
    Zborník prednášok z mezinárodnej konferencie Argenti fodina 2008 - Banská Štiavnica 3. - 5. 9. 2008