Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prehladná
Článek
    Prehladná inženierskogeologická mapa Slovenska 1:200 000