Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Príčiny
Článek
    Inžinierskogeologické pomery a príčiny statických porúch Oravského hradu
    Príčiny a dôsledky znečisťovania Jašteričieho jazera v Slovenskom krase